Menu
Nákupný košík

O nás

Slovanský spolok Slavica vznikol začiatkom roka 2009 v staroslávnej Nitre, významnom centre karpatských a podunajských Slovienov, neskôr Slovenov- Slovákov. No ľudia okolo Slavice začali so svojou činnosťou dávno predtým ako vzniklo samotné združenie. V auguste roku 1989 založili miestnu organizáciu Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) v Alekšinciach pri Nitre. V júli 1999 sme založili občianske združenie ALEXU- združenie na pomoc deťom a prírode, ktorého hlavným cieľom bolo vybudovanie Centra pomoci deťom v kaštieli v Lukáčovciach pri Nitre. Cieľom združenia Slavica je propagovať slovanskú vzájomnosť a bohaté kultúrne dedičstvo Slovanov. Spolu s našimi členmi, dobrovoľníkmi a partnermi realizujeme rôzne projekty a podujatia, kde sa snažíme spopularizovať tému slovanstva a Slovanov, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách Európy a sveta a ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie. Okrem toho má združenie Slavica za cieľ spájať všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú úprimnú snahu o budovanie slovanskej vzájomnosti a jednoty a majú v úcte naše tradičné hodnoty (rodina, národ, vlasť, jazyk, kultúra, tradície, zvyky, príroda,...) a to či už ide o pohanov, starovercov, rodovercov, kresťanov, ateistov alebo inak zameraných jednotlivcov a organizácie. Najvýznamnejším projektom nášho združenia je projekt DNI SLOVANOV, ktorého cieľom je pravidelné stretávanie sa vyslaných zástupcov slovanských národov (SLOVANSKÉ SNEMY A VEČE), propagácia myšlienky slovanskej vzájomnosti a spolupráce, podpora kultúrnej výmeny (PROJEKT SLAVICA FESTIVAL) a vzájomnej informovanosti medzi krajinami a národmi slovanského sveta (PROJEKT SVET SLOVANOV), propagácia ľudovej kultúry, umenia, tradícií slovanských národov, organizovanie vedeckých konferencií a seminárov zameraných na problematiku Slovanov, ich dejín, etnografie, geografie, jazykov a kultúry (PROJEKT FÓRUM SLAVICA). V edícii BIBLIOTÉKA SLAVICA prinášame slovenskému čitateľovi knihy o slovanstve a Slovanoch. Okrem toho je naše združenie členom Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve a Všeslovanského výboru so sídlom v Prahe.

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia.