Menu
Nákupný košík

Totalitarizm v istorii Evropy XX. Beka

Totalitarizm v istorii Evropy XX. Beka
Totalitarizm v istorii Evropy XX. Beka
  • Dostupnosť: Skladom
  • Kód produktu: Totalitarizm v istorii Evropy XX. Beka
  • ISBN: 978-80-970927-2-6
9,90€
Bez DPH: 9,90€

Totalitarizm v istorii Evropy XX. Beka

Totalita v dejinách Európy XX. storočia

Autori: Svetlana Berezhnaya,Igor Bondarenko, Nikolai Kuchemko

Деспотия, вождизм, тирания и ...тоталитаризм. Эти термины, характеризующие отношение общества и власти, воспринимаются как синонимы. Однако явление тоталитаризма особого рода, проявившиеся лишь в современной истории. Некая эклектика общественно-политической мысли ХХ века, сочетание несочетаемого, что, в свою очередь, полностью соответствует основополагающему закону диалектики "Единства и борьбы противоположностей". Авторы представляют комплексный подход к изучению уникальной политической системы, далеко не всегда опиравшуюся только на подавление. Учёные-юристы и историки в своей книге не только анализируют феномен происхождения тоталитарного общества, существовавшего вопреки демократическим европейским традициям, но и дают развёрнутый и аргументированный ответ на вопрос: возможно ли повторение пройденного? Проблемы, казалось бы ушедшего в историческое небытие прошлого, всё ещё сохраняют свою актуальность. Труд предназначен не только студентам, специализирующимся в области новейшей истории, политологии и философии, но, как представляется, будет не без интересен действующим политикам и идеологам. Иллюстрации к книге - Заслуженного художника Российской Федерации, президента Творческого союза художников России, академика Российской академии художеств К. В, Худякова.

Подробнее: https://www.yakaboo.ua/totalitarizm-v-istorii-evropy-hh-veka-totalitarianism-in-the-history-of-europe-of-the-20th-century.html

Деспотия, вождизм, тирания и ...тоталитаризм. Эти термины, характеризующие отношение общества и власти, воспринимаются как синонимы. Однако явление тоталитаризма особого рода, проявившиеся лишь в современной истории. Некая эклектика общественно-политической мысли ХХ века, сочетание несочетаемого, что, в свою очередь, полностью соответствует основополагающему закону диалектики "Единства и борьбы противоположностей". Авторы представляют комплексный подход к изучению уникальной политической системы, далеко не всегда опиравшуюся только на подавление. Учёные-юристы и историки в своей книге не только анализируют феномен происхождения тоталитарного общества, существовавшего вопреки демократическим европейским традициям, но и дают развёрнутый и аргументированный ответ на вопрос: возможно ли повторение пройденного? Проблемы, казалось бы ушедшего в историческое небытие прошлого, всё ещё сохраняют свою актуальность. Труд предназначен не только студентам, специализирующимся в области новейшей истории, политологии и философии, но, как представляется, будет не без интересен действующим политикам и идеологам. Иллюстрации к книге - Заслуженного художника Российской Федерации, президента Творческого союза художников России, академика Российской академии художеств К. В, Худякова.

Подробнее: https://www.yakaboo.ua/totalitarizm-v-istorii-evropy-hh-veka-totalitarianism-in-the-history-of-europe-of-the-20th-century.html

Деспотия, вождизм, тирания и ...тоталитаризм. Эти термины, характеризующие отношение общества и власти, воспринимаются как синонимы. Однако явление тоталитаризма особого рода, проявившиеся лишь в современной истории. Некая эклектика общественно-политической мысли ХХ века, сочетание несочетаемого, что, в свою очередь, полностью соответствует основополагающему закону диалектики "Единства и борьбы противоположностей". Авторы представляют комплексный подход к изучению уникальной политической системы, далеко не всегда опиравшуюся только на подавление. Учёные-юристы и историки в своей книге не только анализируют феномен происхождения тоталитарного общества, существовавшего вопреки демократическим европейским традициям, но и дают развёрнутый и аргументированный ответ на вопрос: возможно ли повторение пройденного? Проблемы, казалось бы ушедшего в историческое небытие прошлого, всё ещё сохраняют свою актуальность. Труд предназначен не только студентам, специализирующимся в области новейшей истории, политологии и философии, но, как представляется, будет не без интересен действующим политикам и идеологам. Иллюстрации к книге - Заслуженного художника Российской Федерации, президента Творческого союза художников России, академика Российской академии художеств К. В, Худякова.

Despotizmus, vodcovstvo, tyrania a ... totalita. Tieto pojmy, ktoré charakterizujú postoj spoločnosti a vlády, sú vnímané ako synonymá. Fenomén totality je však zvláštneho druhu, prejavuje sa až v novodobých dejinách. Istý eklekticizmus spoločensko-politického myslenia dvadsiateho storočia, kombinácia nesúrodých, čo zase plne zodpovedá základnému zákonu dialektiky „Jednota a boj protikladov“. Autori prezentujú integrovaný prístup k štúdiu jedinečného politického systému, ktorý nebol vždy založený len na potlačovaní. Právni vedci a historici vo svojej knihe analyzujú nielen fenomén vzniku totalitnej spoločnosti, ktorá existovala v rozpore s demokratickými európskymi tradíciami, ale dávajú aj podrobnú a dobre odôvodnenú odpoveď na otázku: je možné zopakovať to, čo sme prešli? cez? Problémy minulosti, ktoré zdanlivo upadli do historického zabudnutia, si stále zachovávajú svoju aktuálnosť. Dielo je určené nielen študentom špecializujúcich sa na moderné dejiny, politológiu a filozofiu, ale ako sa zdá, nebude bez záujmu ani súčasných politikov a ideológov. Ilustrácie ku knihe - Ctihodný umelec Ruskej federácie, prezident Tvorivého zväzu umelcov Ruska, akademik Ruskej akadémie umení K.V., Chuďakov.

Jazyk: ruský

Rod vydania: 2012

Počet strán: 191

Rozmer:
17 x 25 x 1,5 cm

Žáner: politika

Napísať hodnotenie

Prosím, prihláste sa alebo sa registrujte, ak chcete hodnotiť
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme reklamu a používateľské nastavenia.